Yaratıcı Drama Liderliği ve Eğitmenliği
DC Kozmos Facebook DC Kozmos Whatsapp DC Kozmos Telefon
Eğitim Süresi: 2 Ay / 48 Saat

Yaratıcı Drama Liderliği ve Eğitmenliği

Yüz Yüze Eğitim
 • MEB 05.05.2005 tarih ve 24 sayılı Talim Terbiye Kurulu kararıyla onaylı, 6 aşamalı, 320 saatlik bir eğitim programıdır.
  • 1,2,3 ve 4. Aşamalar 48 saatlik kurlar şeklinde yürütülür. 5 aşama 60 saattir.
  • Çalışmalar haftada iki gün, günde 3 saat şeklinde (8 hafta) yürütülmektedir. Sömestr ve yaz dönemlerinde hızlandırılmış kurslarımız açılmaktadır.
 • 6. Aşama, stajyer liderliğin (48 saat) ve uygulamalı projenin hazırlandığı aşamadır.
  • Proje uygulama ve yazma sürecinde danışman atanmakta; DC Kozmos Sanat Akademisi eğitmenleri tarafından değerlendirilerek, projesi onaylanan adaylar MEB’in sınavına girerek MEB onaylı Yaratıcı Drama Eğitmenliği/ Liderliği belgesi alabilmektedir.

Sertifika Programına Kimler Katılabilir?

Lise mezunu ve 18 yaşını tamamlayan herkes katılabilir.

 

Yaratıcı Drama Nedir?

Yaratıcı drama; bir grubu oluşturan üyelerin yaşama deneyimlerinden yola çıkarak, bir amacın, düşüncenin, doğaçlama, rol oynama (rol alma) gibi tekniklerden yararlanarak, canlandırılmasıdır.

Nasıl Bir Eğitim Yolculuğu?

Yaratıcı drama bir grup etkinliğidir ve bu etkinlik canlandırma odaklıdır. Bu nedenle bütün süreç grup üyelerinin katılımıyla, canlandırma merkezli olarak yürütülür. Katılımcı bu eğitim sonunda bir yaratıcı drama oturumunu planlayabilecek, uygulayabilecek ve değerlendirecek bilgilere sahip olur ve bunları uygulayabileceği bir sürece dahil olur.

Bu canlandırma süreçleri deneyimli bir lider/eğitmen eşliğinde yürütülürken kendiliğindenliğe (spontaniteye), şimdi ve burada ilkesine, -mış gibi yapmaya dayalıdır ve yaratıcı drama, oyunun genel özelliklerinden doğrudan yararlanır.

 

Yaratıcı Drama’ nın Genel Amaçları:

 • Yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlama
 • Eleştirel düşünme yeteneği geliştirme
 • Sosyal gelişim ve birlikte çalışma becerisi geliştirme
 • İletişim becerileri geliştirme
 • Moral değerleri geliştirme
 • Kendini tanıma
 • Problem çözme becerilerini geliştirme
 • Dil becerilerini geliştirme
 • Sanat anlayışı ve ruhunu kazandırmak
 • Hayal gücünü geliştirme
 • Dinleme becerilerini geliştirme
 • Olayları değerlendirme yeteneği kazandırma
 • İnsanların diğer insanlar, durumlar ve doğal olaylar hakkındaki gözlemlerini geliştirmek
 • Bireylerde, grup planlaması, grupla karar verme, yeni çözümler üretme yeteneği geliştirme
 • Empati becerisi geliştirme olarak özetlenebilir.

Yaratıcı Drama Liderliği ve Eğitmenliği Program İçeriği

I. Aşama

 • Tanışma, İletişim
 • İletişimi Etkileşim
 • Algı ve Duyu
 • Uyum
 • Güven
 • Oyun
 • Rol Oyunma ve Doğaçlama
 • Sanat Eğitimi
 • Müzik, Ritim, Dans, Devinim
 • Toplumsal Olaylar
 • Dramanın Aşamaları ve Bileşenleri

II. Aşama

 • Dramanın Aşamaları ve Bileşenleri
 • Dramatik Kurgunun Bileşenleri
 • Öğrenme Öğretme Süreci
 • Yaratıcı Drama’da Teknikler
 • Maske
 • Müze Pedagojisi ve Yaratıcı Drama

III. Aşama

 • Dramaturgi
 • Oyunculuk ve Sahne Bilgisi
 • Rol Kartı
 • Form Tiyatro
 • Sanat Akımları
 • Yaratıcı Dramanın Tarihçesi

IV. Aşama

 • Örnek Planı Uygulaması
 • Hazırlık/Isınma Aşamasının Yapılandırılması
 • Canlandırma Aşamasının Yapılandırılması
 • Ölçme Değerlendirme Aşamasının Yapılandırılması
 • Plan İnceleme
 • Yöntem Boyutunda Yaratıcı Drama Ders Planının Yapılandırılması
 • Psikodrama ve Yaratıcı Drama Arasındaki Farklar
 • Süreçsel Drama Uygulamaları
 • Süreçsel Drama Kuramsal

V. Aşama

 • Liderlik Yeterlik Alanları
 • Liderlik Denemesi Değerlendirmesi Ölçütleri
 • Liderlik Denemesi Planlarının İncelenmesi
 • Liderlik Denemeleri
 • Proje Tanıtımı ve Basamakları
 • Proje Deneme Çalışmaları

VI. Aşama

 • Projenin Değerlendirilmesi

Detaylar

Katılımcı Sayısı: 12 -14 Kişi

Eğitim Süresi: 2 Ay / 48 Saat

Program Takvimi

TarihlerAşamaGünlerSaatlerHaftalık/Toplam SüreToplam Süre
17 Eylül 20211. AŞAMASalı – Cuma18:30 – 21:306 Saat/48 Saat8 Hafta/2 Ay
12 Eylül 20211. AŞAMACumartesi – Pazar18:30 – 21:306 Saat/48 Saat8 Hafta/2 Ay
15 Eylül 20213. AŞAMAPazartesi- Çarşamba18:30 – 21:306 Saat/48 Saat8 Hafta/2 Ay

Video Galeri

Tasarım: