fbpx
64 SAAT

Eğitimcilerin Eğitimi

Etkili ders anlatma tekniklerinin drama yöntem ve teknikleri ile uygulandığı, öğretim stratejileri ve aktif öğrenme yöntemlerinin ağırlıklı kullanımıyla “Nasıl Öğretebilirim” sorusunun temelinde yatan teknikleri içeren bir eğitim programıdır.

Nasıl Bir Eğitim Yolculuğu?

Öğretmenlere öğretim, yöntem ve tekniklerini daha etkin kullanmayı ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlayan bir eğitim programıdır.

ETKİLİ DERS ANLATMA TEKNİKLERİ

Eğitimcilerin Eğitimi İçeriği

Sınıf İçi İletişim,

Farkındalık ve gözlem

Eğitim ortamının hazırlanması, öğrenciyi gözlemleme

Başlangıç verilerine göre imkanların geliştirilmesi

Mekanın etkin kullanımı

Sınıf hakimiyeti

Öğretmenin farklı çözüm yolları geliştirmeye yönlendirme/uygulama

Eğitim Ve Öğretim Arasındaki Farklar

Öğrenme Stratejileri Oluşturma

Öğretme Stratejileri Oluşturma

Öğretme Etkinliği Uygulama

Konuya Uygun Yöntem Strateji Tekniği Belirleme

Öğretim Yöntem Ve Teknikleri Uygulama

Öğretim Yöntem Ve Teknikleri Etkili Kullanabilme

Etkili Ders Anlatımı İçin Eğitim Teknikleri

Eğitim Öncesi Hazırlıkları

Öğretmen Motivasyonu

Plan

Alan Bilgisi

Eğitim Sırasındaki Etkinlikler

Öğrenci Motivasyonu

Sınıf Hakimiyeti Ve Sınıf Kuralları Koyma

Gözlem Yeteneği

Duyu Duygu İle İlgili Öğrenme Teknikleri

Öğretmen Uslübu

Eğitim Sonrasındaki Etkinlikler

Ölçme Ve Değerlendirme Kriterleri

Detaylar

Katılımcı Sayısı: 8 - 10 Kişi

Eğitim Süresi: 64 SAAT

Tasarım: Web Tasarım