fbpx
kayıt

Adınız Soyadınız (gerekli)

Telefon Numaranız (gerekli)

E Postanız (gerekli)

İlgilendiğiniz Eğitim

İletileriniz

Bilgilendirme yazısını okudum kabul ediyorum.

loading
f40 t40 i40 y40 g40 li40

Bilgi İçin Katılım Formu


Adınız Soyadınız (gerekli)

Telefon Numaranız (gerekli)

İletileriniz

İlgilendiğiniz Eğitim

E Postanız (gerekli)

İletileriniz

Bilgilendirme yazısını okudum kabul ediyorum.

Yaratıcı Drama Liderliği / Eğitmenliği


 

(320 Saat)
Yaratıcı Drama Liderliği / Eğitmenliği

 

Çağdaş Drama Derneği & Dc Kozmos İşbirliğinde

Yaratıcı Drama Liderliği / Eğitmenliği Sertifika Programı

Yaratıcı drama; bir grubu oluşturan üyelerin yaşama deneyimlerinden yola çıkarak, bir amacın, düşüncenin, doğaçlama, rol oynama (rol alma) gibi tekniklerden yararlanarak, canlandırılmasıdır.

Nasıl Bir Eğitim Yolculuğu? 

Eğitim yolculuğumuz, Çağdaş Drama Derneği eğitmenleri tarafından yürütülecektir. Yaratıcı drama bir grup etkinliğidir ve bu etkinlik canlandırma odaklıdır. Bu nedenle bütün süreç grup üyelerinin katılımıyla, canlandırma merkezli olarak yürütülür. Katılımcı bu eğitim sonunda bir yaratıcı drama oturumunu planlayabilecek, uygulayabilecek ve  değerlendirecek bilgilere sahip olur ve bunları uygulayabileceği bir sürece dahil olur.

Bu canlandırma süreçleri deneyimli bir lider/eğitmen eşliğinde yürütülürken kendiliğindenliğe (spontaniteye), şimdi ve burada ilkesine, -mış gibi yapmaya dayalıdır ve yaratıcı drama, oyunun genel özelliklerinden doğrudan yararlanır.
Yaparak ve yaşayarak öğrenme olarak da tanımlanan Yaratıcı Drama’ nın genel amaçları:

* Yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlama

* Eleştirel düşünme yeteneği geliştirme

* Sosyal gelişim ve birlikte çalışma becerisi geliştirme

* İletişim becerileri geliştirme

* Moral değerleri geliştirme

* Kendini tanıma

* Problem çözme becerilerini geliştirme

* Dil becerilerini geliştirme

* Sanat anlayışı ve ruhunu kazandırmak

* Hayal gücünü geliştirme

* Dinleme becerilerini geliştirme

* Olayları değerlendirme yeteneği kazandırma

* İnsanların diğer insanlar, durumlar ve doğal olaylar hakkındaki gözlemlerini geliştirmek

* Bireylerde, grup planlaması, grupla karar verme, yeni çözümler üretme yeteneği geliştirme

* Empati becerisi geliştirme olarak özetlenebilir.

Yaratıcı Drama’ nın Kullanıldığı Alanlar: Okul öncesi yaşlardan başlayarak herkesin katılabildiği yaratıcı drama, yöntem ve araç olarak pek çok alanda kullanılabilmektedir. Bu alanlar arasında, eğitim bilimleri, psikolojik danışma ve rehberlik, sosyal hizmetler, sokak çocukları, işitme-görme-zihinsel-konuşma-otistik engelli çocukların eğitimlerinde, kültürler arası çalışmalarda, ev kadınlarına yönelik çalışmalarda vb. alanlarda kullanılmaktadır. Şunu söylemek mümkündür, insanın insanla etkileşimde bulunduğu her alan, yaratıcı dramanın kullanımına uygundur.

PROGRAM BİLGİSİ:

* 6 aşamalı 320 saatlik bir eğitim programıdır.
* 1,2,3 ve 4. aşamalar 48 saatlik kurlar şeklinde yürütülür. 5 aşama 60 saattir.
* Çalışmalar haftada iki gün 3 ‘ er saat şeklinde (8 hafta) yürütülmekte, grupların isteği üzerine ve ÇDD ve DC Kozmos yönetimi uygun görürse aşamalar hızlandırılmış bir şekilde yapılmaktadır.
* 6. Aşama gönüllü çalışmaların (20 saat), stajyer liderliğin (48 saat) ve projenin hazırlandığı(18 Saat) aşamadır.
* Proje uygulama ve yazma sürecinde danışman atanmakta; ÇDD Genel Merkez’ de düzenlenen “Proje Savunma Günleri’’ nde projesi onaylanan adaylar MEB’in sınavına girerek talim terbiye kurulu onaylı liderlik belgesi alabilmektedir.

* Her bir aşama 16 Atölye (48 ders saati) olup programın toplam süresi 320 ders saatidir.

* Lise mezunu ve 18 yaşını tamamlayan herkes katılabilir.

Yaratıcı Drama Liderliği / Eğitmenliği İçeriği

Bir Yöntem Olarak Yaratıcı Dramanın Tanımı ve Türleri

Yaratıcı Dramanın Aşamaları

Yaratıcı Dramanın Diğer Alan ve Disiplinlerle Olan İlişkisi

Oyun Kavramı ve Oyun Tasarımı

Sanat Akımları ve Yaratıcı Drama

Tiyatro ve Yaratıcı Drama

Yaratıcı Dramanın Türkiye’de ve Dünyadaki Öncüleri

Dramatik Kurgunun Bileşenleri

Yaratıcı – Eğitici Dramada Kullanılan Teknikler

Yaratıcı Dramanın Farklı Mekanlarda Kullanıma Yönelik Uygulamalar

Yaratıcı Drama Oturumu / Atölyesi Planlama ve Bu Planı Uygulayabilme

 

Yaratıcı Drama Liderliği / Eğitmenliği

Eğitim Süresi: 320 Saat
Katılımcı Sayısı: 12-15 Kişi İle Sınırlıdır.

Program Takvimi

Eğitim Başlangıç Tarihi

Aşama

Eğitim Günleri

Eğitim Saatleri

Eğitim Saati Haftalık / Toplam

Eğitim Süresi Hafta / Ay

28 Mart 2019
1. Aşama
Salı – Perşembe
19.00 – 22.00
 6 Saat / 48 Saat
8 Hafta / 2 Ay
2. Aşama
Salı – Perşembe
19.00 – 22.00
6 Saat / 48 Saat
8 Hafta / 2 Ay

Eğitim Başlangıç Tarihi

Aşama

Eğitim Günleri

Eğitim Saatleri

Eğitim Saati Haftalık / Toplam

Eğitim Süresi Hafta / Ay

31 Mart 2019
1. Aşama
Cumartesi – Pazar
14.00 – 17.00
 6 Saat / 48 Saat
8 Hafta / 2 Ay
2. Aşama
Cumartesi – Pazar
14.00 – 17.00
6 Saat / 48 Saat
8 Hafta / 2 Ay

 

Yaz Ayları İçin Hızlandırılmış Yaratıcı Drama Liderliği / Eğitmenliği Sertifika Programı

Eğitim Başlangıç Tarihi

Aşama

Eğitim Günleri

Eğitim Saatleri

Eğitim Saati Haftalık / Toplam

Eğitim Süresi Hafta / Ay

24 Haziran 2019
1. Aşama
Pazartesi – Salı – Çarşamba – Perşembe – Cuma – Cumartesi – Pazar – Pazartesi 
10.00 – 13.00
(Yemek Arası)
14.00 – 17.00
 48 Saat / 48 Saat
1 Hafta
02 Temmuz 2019
2. Aşama
Salı – Çarşamba – Perşembe – Cuma – Cumartesi – Pazar – Pazartesi – Salı
10.00 – 13.00
(Yemek Arası)
14.00 – 17.00
 48 Saat / 48 Saat
1 Hafta
ATÖLYELERİMİZ

EĞİTMENLERİMİZ / DANIŞMANLARIMIZ

yukarı